PostHeaderIcon รับสมัครนิสิตใหม่

 

วิดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

 

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2559

รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร(Download ใบสมัคร) วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 14 กันยายน 2559
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธที่ 28 กันยายน 2559
รายงานตัว/ลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 7 และ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559
ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
เรียนปรับพื้นฐาน
วันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
และ วันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559
เปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560

Last Updated (Tuesday, 12 April 2016 11:23)