PostHeaderIcon รับสมัครนิสิตใหม่

 

วิดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

 

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 14 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2558 

รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร(Download ใบสมัคร) วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558
รายงานตัว/ลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
เรียนปรับพื้นฐาน
วันเสาร์ที่ 12 และ วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558
และ วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558
เปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

 

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2558

รายการ
วัน-เวลา
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร (Download ใบสมัคร) วันพุธที่ 1 เมษายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558
รายงานตัว/ลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 30 และ วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558
ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558
เรียนปรับพื้นฐาน
วันเสาร์ที่ 21 และ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558
และ วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558
เปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558

 

Last Updated (Tuesday, 06 October 2015 11:32)