หน้าหลัก

PostHeaderIcon หน้าหลัก

รายการข่าวดีประเทศไทย สทท ช่อง 11วิดิทัศน์เกี่ยวกับ โครงการหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหวิทยาลัยเงินรายได้ รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครนิสิตรุ่นใหม่ที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครฟรี

รายละเอียดการสมัคร เพิ่มเติม

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ 

รายการ.....................................วัน - เวลา

รับสมัคร (Download ใบสมัคร) ตั้งแต่วันวันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

สมัครด้วยตัวเอง                         โครงการMCE คณะเศรษฐศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์         วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561

สอบสัมภาษณ์                           วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิเข้าศึกษา    วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายงานตัว / ลงทะเบียน              วันศุกร์ที่ 19 และ วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปฐมนิเทศ                                วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เรียนปรับพื้นฐาน                        วันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

.............................................วันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561

.............................................วันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561

เปิดภาคเรียน                            วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562

ช่วง วัน/เวลา เปิดทำการ
วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา 8.30 น. - 15.30 น. 
วันจันทร์ - วันศุกร์     เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

ปิด วันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่รับสมัครชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

https://www.facebook.com/Mce.Coop.Econ.KU

โทรมือถือ : 081-553-0959 (Line) โทร: 02-561-0928 กด 602 - 605

ห้อง EC 1101 ชั้น 1สถานที่รับสมัครชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

 


------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated (Monday, 06 August 2018 15:47)