PostHeaderIcon หน้าหลัก

รายการข่าวดีประเทศไทย สทท ช่อง 11วิดิทัศน์เกี่ยวกับ โครงการหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561

ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  นิสิตใหม่รุ่นที่ 17 (รอบแรก)

รับสมัคร นิสิตรุ่นใหม่ที่ 17 (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครฟรี

รายละเอียดการรับสมัคร

ช่วง วัน/เวลา เปิดทำการ

วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา 8.30 น. - 15.30 น. 
วันจันทร์ - วันศุกร์     เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

ปิด วันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่รับสมัครชั้น 1 ห้อง EC 1101 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

ติดต่อโครงการฯ MCE

 

 

 

 

 

 

 


------------------------------------------------

Last Updated (Friday, 14 September 2018 15:26)