PostHeaderIcon รับสมัครนิสิตใหม่

วิดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

 

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2557


รับสมัคร : วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557  Download ใบสมัคร (ค่าสมัครสอบ 500 บาท)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557
สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 5 และ วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน : วันศุกร์ที่ 25 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557
เรียนปรับพื้นฐาน : วันเสาร์ที่ 13 และ วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 และวันเสาร์ที่ 20 และ วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557
ปฐมนิเทศ : วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 
เปิดภาคการศึกษา : วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557

Last Updated (Friday, 28 February 2014 14:21)