PostHeaderIcon หน้าหลัก

รายการข่าวดีประเทศไทย สทท ช่อง 11วิดิทัศน์เกี่ยวกับ โครงการหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ รุ่นที่ 17 ทุกท่าน เข้าสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

 

 

กำหนดการเปิด-ปิด การให้บริการ

ชั้น 1 ห้อง EC 1101 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 


------------------------------------------------

Last Updated (Tuesday, 11 December 2018 10:30)