PostHeaderIcon รับสมัครนิสิตใหม่

วิดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

 

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2557


รับสมัคร : วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557  Download ใบสมัคร (ค่าสมัครสอบ 500 บาท)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 5 และ วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557
รายงานตัว : วันศุกร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557
ลงทะเบียน
: วันพฤหัสบดีที่ 7 ถึง วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2557
ปฐมนิเทศ : วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557
เรียนปรับพื้นฐาน
: วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 และวันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557
เปิดภาคการศึกษา : วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2


รับสมัคร : วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557  Download ใบสมัคร (ค่าสมัครสอบ 500 บาท) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557
รายงานตัว : วันศุกร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557
ลงทะเบียน
: วันศุกร์ที่ 17 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557
ปฐมนิเทศ : วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557
เรียนปรับพื้นฐาน
: วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 และวันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557
เปิดภาคการศึกษา : วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557

Last Updated (Wednesday, 02 July 2014 16:30)